Novi stroj za lokalnu hipertermiju EHY-3010

Dr. med. Peter Wolf iz Centra za hipertermiju Hannover najavljuje dolazak petog stroja za lokalnu hipertermiju u srijedu, 5. lipnja 2013. i drugog stroja za hipertermiju cijelog tijela. U klinici dr.med. Petera Wolfa koristi se trenutno najnovija generacija hipertermijske tehnologije. Tako sada Centar za Hipertermiju u Hannoveru broji ukupno 7 strojeva za hipertermiju što čini kliniku dr.med. Petera Wolfa jednom od najvećih korisnika uređaja za hipertermiju u Njemačkoj.

Opremivši se sa strojem EHY-3000, Centar za hipertermiju u Hannoveru stekao je najnoviju tehnologiju za hipertermiju. Koristeći tekstilne elektrode, EHY-3010 još se bolje prima za tkivo pacijentovih dijelova tijela. Tumori glave, oka ili uha mogu se bolje dohvatiti s tekstilnim elektrodama stroja EHY-3000, što omogućava bolju alokaciju vrućine unutar tumornih stanica. Tekstilne elektrode stroja EHY-3010 također su vrlo učinkovite u stvarnoj izlaznoj snazi, što garantira stabiliziranu temperaturu unutar tumornog tkiva. Stalna visina temperature unutar tumornih stanica postignuta putem hipertermije dozvoljava još bolji tretman raka.

Stroj za lokalnu hipertermiju EHY-3010 ima još bolju sinergiju s hipertermijom cijelog tijela. Zahvaljujući tekstilnim elektrodama stroja EHY-3000, tumorne stanice izložene su stalnoj razini vrućine, što omogućava veću učinkovitost tretmana raka. Kako hipertermija cijelog tijela zagrije pacijentovu krv, dva tretmana hipertermijom, lokalna hipertermija i hipertermija cijelog tijela dozvoljavaju veću učinkovitost i uzajamno djelovanje između ove dvije terapije. Lokalna hipertermija zagrijava jedino tumorno tkivo, dok hipertermija cijelog tijela zagrijava pacijentovu krv. Ova sinergija čini hipertermiju jednom od najboljih bioloških terapija raka koje su trenutno na raspolaganju.

Tretmani hipertermijom nisu nikada bili jednostavniji, budući da pacijentima ne treba nikakva priprema prije, niti njega nakon tretmana. “Ljudi koji dođu u našu kliniku, dođu izdaleka. Trebaju se voziti vlakom, automobilom ili se možda trebaju vratiti na posao”, kaže dr.med. Peter Wolf, osnivač i vodeći liječnik Centra za hipertermiju u Hannoveru. “Oboljeli od raka su ozbiljno bolesni, ali oni moraju ostati u vezi sa svojim životom kroz interakciju s prijateljima, kolegama i obitelji. To im pomaže u ozdravljenju i hipertermija je sigurno jedna od najuspješnijih i najprikladnijih alternativnih mogućnosti terapije raka”.

O Centru za hipertermiju u Hannoveru

Centar za hipertermiju u Hannoveru, klinika dr.med. Petera Wolfa, u Njemačkoj, pruža biološke terapije raka. Netoksične terapije raka uključuju hipertermiju, nisku dozu kemoterapije koristeći terapiju potenciranu inzulinom, visoke doze vitamina C, infuzije amigdalinom B17, DMSO, terapiju popravka gena dr. Niepera i Gersonovu dijetu. Regulacijske i regeneracijske terapije obilato koriste homeopatsku medicinu putem posebnih detoksacijskih prorgama, infuzija i Gersonove terapije. S više od 30 godina iskustva, Centar za hipertermiju Hannover u Njemačkoj danas koristi 7 strojeva za hipertermiju, čineći ovu kliniku jednim od najvećih korisnika hipertermijskih uređaja u Njemačkoj.